tudalen_baner

Sut i Ddewis Yr Arddangosfa LED Perffaith ar gyfer Cyngherddau?

Wrth ddewis aarddangosfa LED cyngerdd, mae angen ichi ystyried sawl ffactor:

Cae picsel:

Cae picsel

Mae traw picsel yn cyfeirio at y pellter rhwng picsel LED unigol. Mae traw picsel llai yn arwain at ddwysedd picsel uwch, sy'n golygu gwell ansawdd delwedd ac eglurder, yn enwedig i wylwyr sy'n agosach at yr arddangosfa. Ar gyfer cyngherddau mawr neu ddigwyddiadau awyr agored, argymhellir yn gyffredinol cae picsel o 4mm neu lai.

 

Disgleirdeb ac Ongl Gweld:

Disgleirdeb ac Ongl Gweld

Dylai'r arddangosfa fod â disgleirdeb digonol i sicrhau gwelededd clir, hyd yn oed mewn amodau goleuo amgylchynol llachar. Chwiliwch am arddangosfeydd LED gyda lefelau disgleirdeb uchel ac ongl wylio eang i ddarparu ar gyfer cynulleidfaoedd o wahanol safleoedd.

 

Cymhareb Maint ac Agwedd:

 

Cymhareb Maint ac Agwedd

Ystyriwch gymhareb maint ac agwedd yr arddangosfa LED yn seiliedig ar ofynion y lleoliad a'r pellter gwylio disgwyliedig. Efallai y bydd angen sgriniau mwy neu arddangosfeydd lluosog ar leoliadau mwy er mwyn sicrhau'r gwelededd gorau posibl.

 

Gwydnwch a diddosi:

 

Gwydnwch a Diogelu'r Tywydd

Os bydd y cyngerdd yn cael ei gynnal yn yr awyr agored neu mewn amgylchedd lle gall yr arddangosfa fod yn agored i'r elfennau, mae'n bwysig dewis arddangosfa LED sy'n gwrthsefyll y tywydd ac yn wydn. Chwiliwch am arddangosfeydd gyda sgôr IP65 neu uwch i'w hamddiffyn rhag llwch a dŵr.

 

Cyfradd Adnewyddu a Graddfa Lwyd:

 

Cyfradd Adnewyddu a Graddfa Lwyd

Mae'r gyfradd adnewyddu yn pennu pa mor gyflym y gall yr arddangosfa newid ei chynnwys, tra bod y raddfa lwyd yn effeithio ar yr ystod o liwiau ac arlliwiau y gall yr arddangosfa eu cynhyrchu. Dewiswch arddangosfeydd LED gyda chyfraddau adnewyddu uwch a lefelau graddfa lwyd ar gyfer chwarae fideo llyfn a delweddau bywiog.

 

System Reoli a Chysylltedd: 

 

System Reoli a Chysylltedd

Sicrhewch fod yr arddangosfa LED yn gydnaws â fformatau fideo cyffredin a bod ganddo system reoli hawdd ei defnyddio. Dylai gynnig opsiynau cysylltedd hyblyg i integreiddio â ffynonellau amrywiol, megis camerâu, gweinyddwyr cyfryngau, neu ffrydiau fideo byw.

 

Gwasanaeth a Chymorth: 

 

Gwasanaeth a Chymorth

Ystyriwch enw da a dibynadwyedd y gwneuthurwr neu'r cyflenwr. Chwiliwch am warantau, cymorth technegol, a thîm gwasanaeth cwsmeriaid ymatebol i fynd i'r afael ag unrhyw faterion posibl.

 

Cyllideb: 

Gall arddangosfeydd LED amrywio'n sylweddol mewn pris yn seiliedig ar eu nodweddion, ansawdd a maint. Penderfynwch ar eich cyllideb a cheisiwch ddod o hyd i'r cydbwysedd gorau rhwng y manylebau a'r gost a ddymunir.

 

Os ydych chi eisiau gwybod cynnwys mwy penodol, cysylltwch â'n hymgynghorydd cynnyrch, byddwn yn rhoi'r ateb mwyaf proffesiynol i chi!


Amser postio: Mai-13-2023

newyddion cysylltiedig

Gadael Eich Neges