9 (1)
kireýine berlen displeý
sryx3
banner 1
açyk COB LED displeýi
ýalaňaç gözli 3D LED displeý

Biz hakda

2013-nji ýylda döredilen SRYLED, Şençzhenen şäherinde ýerleşýän öňdebaryjy LED displeý öndürijisidir, ýapyk we açyk mahabat LED displeýi, ýapyk we açyk kärende LED displeýi ýaly dürli programmalara laýyk gelýän ýokary hilli, ygtybarly önümleri hödürlemäge ýöriteleşýäris, futbol perimetri LED displeýi, kiçi göwrümli LED displeýi, afişaly LED displeýi, aç-açan LED displeýi, taksiniň ýokary LED displeýi, poluň LED displeýi we ýörite görnüşli döredijilik LED displeýi.

Koprak oka

iň soňky habarlar

 • Içerki LED displeý

  Içerki LED displeý

  SRYLED ýapyk LED displeýi ybadathana, mejlisler otagy, 90 dereje sütün we kino ýaly dürli ýerleri gurup bolýar.Has köp tomaşaçy özüne çekmek üçin ýokary çözgüdi we açyk reňki bar.

 • LED displeýi mahabatlandyrmak

  LED displeýi mahabatlandyrmak

  SRYLED açyk LED displeýi IP 65 suw geçirmeýän derejededir, ony her dürli howa şertlerinde ulanyp bolýar.Dürli daşky gurşawa uýgunlaşyp bilýän ýokary ýagtylyk 4500 - 7000 açyk LED displeý.

 • UHD LED displeýi

  UHD LED displeýi

  SRYLED iň kiçi göwrümli LED displeýi P0.9 öndürip biler, kiçi meýdany bilen hakyky 4K we 8K çözgüdi gazanyp biler.Mundan başga-da, dürli çärelere laýyk P1.25, P1.56, P1.6, P1.8, P1.9 HD LED displeýimiz bar.

 • Tapgyr LED displeýi

  Tapgyr LED displeýi

  SRYLED basgançakly LED displeý ýeňil we näzik, olary ýygnamak we aýyrmak aňsat.Bir LED paneli 10 sekuntda ýygnap bolýar.LEDhli basgançakly LED displeýimiz, surata düşürilende gowy hilli suraty üpjün etmek üçin azyndan 3840Hz ýokary täzeleniş tizligine eýe.

 • Afişanyň LED displeýi

  Afişanyň LED displeýi

  Afişa LED displeýi öçürilende, aýna hökmünde ulanylyp bilner.Işledilende mahabat üçin wideo we şekilleri görkezip biler.Sergi, barlar, bölek satuw dükanlary we kärhananyň öňdäki stoly üçin ajaýyp önüm.

 • Awtoulag LED displeýi

  Awtoulag LED displeýi

  SRYLED awtoulag LED displeýi, adatça taksiniň üçegine oturdylan her dürli awtoulag modeli üçin amatly.Onuň ýagtylygy dürli wagtda awtomatiki sazlanyp bilner (ýagtylyk datçigini goşmaly).

Habaryňyzy goýuň