side_banner

Hva er arbeidsprinsippet for LED-skjerm?

LED-skjermen er en viktig elektronisk enhet som er mye brukt ved ulike anledninger.Dens sammensetning, funksjonelle moduler og arbeidsprinsipp er av stor betydning for å forstå ytelsen og anvendelsen.

1. Sammensetningen av LED-skjermen

 Sammensetningen av LED-skjermen

LED (Light Emitting Diode) er en halvlederenhet som konverterer elektrisk energi til lysenergi gjennom elektroluminescensteknologi.LED-skjermen er sammensatt av mange piksler, og hver piksel inneholder et LED-lys og en driverbrikke.Ulike typer LED-skjermer kan settes sammen etter behov for å danne skjermer med forskjellige størrelser, oppløsninger, fargedybder og lysstyrke.

2. Funksjonelle moduler til LED-displayet

Kontrollmodul:Kontrollmodulen er en av de mest grunnleggende delene av LED-displayet.Den mottar et inngangssignal fra omverdenen og konverterer det til strømmen og spenningen som kreves for piksellysstyrke og farge.

Drivermodul:Drivermodulen er en viktig del av LED-skjermen, som styrer lysstyrken og fargen til hver piksel.Vanligvis er hver piksel koblet til en driverbrikke.Driverbrikken mottar dataene som sendes fra kontrollmodulen for å kontrollere lysstyrken og fargen på LED-en.

 arbeidsprinsipp

Displaymodul:Displaymodulen består av mange piksler, og hver piksel inneholder et LED-lys og en driverbrikke.Hovedoppgaven til displaymodulen er å konvertere inngangssignalet til et visualisert bilde.

Strømmodul:LED-skjermen trenger en stabil DC-strømforsyning for å fungere ordentlig, så strømmodulen er et must.Den er ansvarlig for å gi den nødvendige elektriske energien og sørge for sikker og pålitelig utgangsspenning og strøm. 

Strømmodul

3. Kontrollsystem

Kontrollsystem

LED-kontrollsystemet er delt inn i synkrone og asynkrone to.Det synkrone kontrollsystemet og innholdet på dataskjermen vises synkront, som må oppdateres i sanntid og kobles til datamaskinen hele tiden.Det asynkrone kontrollsystemet lagrer skjermdataene i systemet på forhånd, uten å bli påvirket av datamaskinen, og kan styres på ulike måter.

4. arbeidsprinsipp

 arbeidsprinsipp 2

Arbeidsprinsippet til LED-skjerm er basert på LED-teknologi.Når strømmen går gjennom en LED, blir den energisert og sender ut lys.Fargen på en LED avhenger av halvledermaterialet.I LED-displayet mottar kontrollmodulen inngangssignaler fra eksterne enheter og konverterer dem til strømmen og spenningen som kreves for lysstyrken og fargen til pikslene.Kjøremodulen mottar dataene som sendes fra kontrollmodulen for å kontrollere lysstyrken og fargen til hver piksel.Displaymodulen er sammensatt av mange piksler, som kan presentere ulik kompleks visuell informasjon.

Kort sagt, å forstå sammensetningen, funksjonsmodulene og arbeidsprinsippene til LED-skjermer er av stor betydning for å forstå ytelsen og bruken.Med den kontinuerlige utviklingen av teknologi, blir LED-skjermer en stadig mer vanlig skjermenhet.


Innleggstid: 20. mai 2023

Legg igjen din melding