tudalen_baner

Sut i Ddewis Arddangosfa Dan Arweiniad Cae Bach?

Wrth ddewis aarddangosfa LED traw bach, mae yna nifer o ffactorau y dylech eu hystyried i sicrhau bod yr arddangosfa yn cwrdd â'ch anghenion. Dyma rai o’r ffactorau allweddol i’w hystyried:

ffactorau allweddol i'w hystyried

Cae picsel:

 Cae picsel

Mae traw picsel yn cyfeirio at y pellter rhwng pob picsel ar yr arddangosfa LED. Yn gyffredinol, po leiaf yw'r traw, yr uchaf yw'r cydraniad a gorau oll yw ansawdd y ddelwedd. Fodd bynnag, gall arddangosfeydd traw llai fod yn ddrutach, felly mae'n bwysig cydbwyso'ch cyllideb â'ch anghenion ansawdd delwedd.

Pellter Gweld:

 Pellter Gweld

Y pellter gwylio yw'r pellter rhwng y gwyliwr a'r arddangosfa LED. Mae arddangosfa traw llai fel arfer yn fwy addas ar gyfer pellteroedd gwylio agosach, tra bod arddangosfeydd traw mwy yn well ar gyfer pellteroedd gwylio hirach. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried y pellter gwylio arferol ar gyfer eich cynulleidfa wrth ddewis maint traw.

Disgleirdeb:

 Disgleirdeb Mae disgleirdeb yr arddangosfa LED yn cael ei fesur mewn nits, ac mae'n pennu pa mor dda y bydd yr arddangosfa'n perfformio mewn gwahanol amodau goleuo. Os bydd eich arddangosfa'n cael ei defnyddio mewn amgylchedd llachar, efallai y bydd angen arddangosfa disgleirdeb uwch arnoch i sicrhau gwelededd da.

 Cyfradd Adnewyddu:

 Cyfradd adnewyddu Y gyfradd adnewyddu yw'r nifer o weithiau yr eiliad y mae'r arddangosfa'n diweddaru ei delwedd. Gall cyfradd adnewyddu uwch leihau ymddangosiad aneglurder mudiant a gwella llyfnder chwarae fideo.

Cymhareb cyferbyniad:

 Cymhareb cyferbyniad Mae'r gymhareb cyferbyniad yn mesur y gwahaniaeth rhwng rhannau mwyaf disglair a thywyllaf yr arddangosfa. Gall cymhareb cyferbyniad uwch wella eglurder a darllenadwyedd yr arddangosfa.

Amddiffyniad Uchel:

 Amddiffyniad uchel Gall mesurau amddiffyn rhagorol ymestyn oes y sgrin arddangos LED a gwella effeithlonrwydd defnydd. Mae arddangosfeydd LED cyfres SRYLED ViuTV yn brawf llwch, yn ddiddos ac yn gwrth-wrthdrawiad. Mae haen epocsi COB yn darparu amddiffyniad cadarn ar gyfer yr arddangosfa a oedd unwaith yn fregus. Gellir ei lanhau'n uniongyrchol â lliain llaith i ddatrys y problemau a achosir gan bumps, effeithiau, lleithder a chorydiad chwistrellu halen yn drylwyr.

Trwy ystyried y ffactorau hyn, gallwch ddewis arddangosfa LED traw bach sy'n cwrdd â'ch anghenion ac yn darparu delweddau bywiog o ansawdd uchel.

 

Amser postio: Mai-09-2023

newyddion cysylltiedig

Gadael Eich Neges