page_banner

Jaký je princip fungování LED displeje?

LED displej je důležité elektronické zařízení široce používané při různých příležitostech.Jeho složení, funkční moduly a princip fungování mají velký význam pro pochopení jeho výkonu a použití.

1. Složení LED displeje

 Složení LED displeje

LED (Light Emitting Diode) je polovodičové zařízení, které přeměňuje elektrickou energii na světelnou energii pomocí elektroluminiscenční technologie.LED displej se skládá z mnoha pixelů a každý pixel obsahuje LED světlo a čip ovladače.Různé typy LED displejů lze sestavit podle potřeb a vytvořit obrazovky různých velikostí, rozlišení, barevných hloubek a jasu.

2. Funkční moduly LED displeje

Řídicí modul:Ovládací modul je jednou z nejzákladnějších částí LED displeje.Přijímá vstupní signál z vnějšího světa a převádí jej na proud a napětí potřebné pro jas a barvu pixelu.

Modul ovladače:Modul ovladače je důležitou součástí LED displeje, který ovládá jas a barvu každého pixelu.Typicky je každý pixel připojen k čipu ovladače.Čip ovladače přijímá data přenášená z řídicího modulu pro ovládání jasu a barvy LED.

 pracovní princip

Modul displeje:Zobrazovací modul se skládá z mnoha pixelů a každý pixel obsahuje LED světlo a čip ovladače.Hlavním úkolem zobrazovacího modulu je převést vstupní signál na vizualizovaný obraz.

Napájecí modul:Aby LED displej správně fungoval, potřebuje stabilní stejnosměrné napájení, takže napájecí modul je nutností.Zodpovídá za poskytování požadované elektrické energie a zajištění bezpečného a spolehlivého výstupního napětí a proudu. 

Napájecí modul

3. Řídicí systém

Kontrolní systém

Řídicí systém LED je rozdělen na dva synchronní a asynchronní.Synchronně se zobrazuje synchronní řídicí systém a obsah obrazovky počítače, který je potřeba aktualizovat v reálném čase a neustále být připojen k počítači.Asynchronní řídicí systém ukládá zobrazovaná data v systému předem, aniž by byl ovlivněn počítačem, a lze jej ovládat různými způsoby.

4. princip fungování

 princip fungování 2

Princip fungování LED displeje je založen na technologii LED.Když proud prochází LED, je pod napětím a vydává světlo.Barva LED závisí na jejím polovodičovém materiálu.V LED displeji přijímá řídicí modul vstupní signály z externích zařízení a převádí je na proud a napětí potřebné pro jas a barvu pixelů.Řídicí modul přijímá data přenášená z řídicího modulu pro řízení jasu a barvy každého pixelu.Zobrazovací modul se skládá z mnoha pixelů, které mohou prezentovat různé komplexní vizuální informace.

Stručně řečeno, pochopení složení, funkčních modulů a pracovních principů obrazovek LED má velký význam pro pochopení jejich výkonu a použití.S neustálým pokrokem technologie se LED obrazovky stávají stále běžnějším zobrazovacím zařízením.


Čas odeslání: 20. května 2023

Zanechte svou zprávu